Područja djelatnosti

Referentna lista

Akumulacije

 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Sažeti prikaz tehničke dokumentacije, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Studija utjecaja brane i zavjese na vodni režim, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Studija mogućnosti korištenja voda Križ potoka za vodoopskrbu, Akumulacija Križ potok, Idejno rješenje ostvarenja akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 1995. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Ljubica, Elaborat o izvršenim geofizičkim i hidrogeološkim istraživanjima s programom za nastavak radova, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Program opažanja i istraživanja u svrhu sanacije akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav goranske regije, Akumulacija Križ potok, Program istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o podvodnim radovima u vodozahvatu Vela Fontana, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog Kotara, Izvorište vode, Akumulacija Križ potok, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav goranske regije, Akumulacija Križ potok, Završni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve - II. faza , Program izvođenja piezometara i biološko-ekoloških istraživanja, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Jezero, Sažeti prikaz tehničke dokumentacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Završni izvještaj o uzrocima zamućenja vode u ožujku 1997. godine, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Smiljanova graba, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Skupni izvještaj istraživanja u svrhu sanacije akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-7 i H-9 i odabiru piezometara za analizu uzoraka vode, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Izvještaj o radovima ispod površine vode i utvrđivanju položaja horizontalne galerije bušenjem, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Idejno rješenje sanacije i uspostave akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve, Studija vodozahvata, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-1, H-2 i H-3, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Podaci o brani XXX u GIS-u, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Podaci tehničkog promatranja brane Tribalj u GIS-u, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-4, H-5, H-6 i H-8, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog Kotara, Izvorište vode, Akumulacija Križ potok, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (Ž. Štefanek i sur.)projekt 115
 • Akumulacija Križ potok - Investicijska studija, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Idejni projekt II. Faze vodoopskrbnog podsustava Ponikve, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.06.2007. do 31.05.2008., Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.06.2007. do 31.05.2008., Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Studija utjecaja na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (B. Žrvnar)
 • Akumulacija Botonega, Plan upravljanja slivom, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.08.2008. do 30.09.2009., Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.08.2008. do 30.09.2009., Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Kamensko, Analiza varijantnih rješenja, Studija, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Jezero, Program istraživanja za idejni projekt zabrtvljenja akumulacije injekcijskom zavjesom, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2009. do 30.09.2010., Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2009. do 30.09.2010., Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Novelacija idejnog projekta, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Izvorište regionalnog vodovoda Gorskog kotara, Završni izvještaj istraživačkih radova za glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2010. do 30.09.2011., Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Program istraživanja s osnovnim rješenjem zavjese akumulacije Jezero, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. Faza, Glavni projekt, Sanacija erozije u ponornoj zoni, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Gradnja akumulacije Križ potok – I. faza, Plan kojim se definira redoslijed i dinamika aktivnosti vezanih za izradu projektne dokumentacije kao i izvođenje terenskih istraživačkih radova, te smjernice za izvođenje građevinskih radova, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Letaj - Analiza i interpretacija višegodišnjeg opažanja razina podzemne vode i istraživanje šire zone područja akumulacije (Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Izvedbeni projekt (Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, VI. faza, Glavni projekt (Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)

Retencije

 • Zaštita akumulacije Botonega, Retenciona pregrada Račice, Elaborat o geotehničkim istraživačkim radovima, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Zaštita akumulacije Botonega, Retenciona pregrada Račice, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Obrana od poplave Stubičkih Toplica, Hidrotehničko rješenje vodotoka Vidak izgradnjom retencija, Dopuna varijanti idejnoga rješenja, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Obrana od poplave Stubičkih Toplica, Retencija Burnjak, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Burnjak, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Obrana od poplave Stubičkih Toplica, Retencije Pustodol, Reka i Slani potok, Analiza učinaka retencija i odabir prioriteta u izgradnji, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Račice, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (B. Žrvnar i sur.)
 • Analiza dostignutog stupnja sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba izgradnjom retencija i daljnje planiranje sustava, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (R. Žugaj i sur.)
 • Retencija Jukani - Pilot projekt zaštite akumulacije Botonega od unosa nutrijentima opterećenog nanosa i vode, Hidroinženjering, Zagreb, 2006. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Obrana od poplave Đurmanca - Retencije Smiljanova graba, Lukovščak, Mala i Velika Ravninščica - Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2006.(Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Kalanjevac - Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencije i akumulacije u gornjem dijelu sliva Mirne, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2007 (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Skupni izvještaj o istraživanjima za glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Draguć, Inženjerskogeološki izvještaj, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Draguć, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Idejni projekt retencije na koritu vodotoka Blaguša, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija i akumulacija Brušanka, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Pengari (sliv Mirne), Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Tupaljski potok, (sliv Karbune), Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Rakova Noga, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Korušćak, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)

Nasipi

 • Lijevoobalni nasip rijeke Kupe, Uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca – Ill etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Nasipi uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Prokop Korana – Kupa s pratećim objektima, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (Ž. Štefanek i sur.)

Nasute brane

 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Procjena sigurnosti I. faze brane i zavjese, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Procjena sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1996. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o izvršenom istraživanju i opažanju, s prikazom stanja građevina u svrhu sigurnosti I. faze brane i zavjese, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1997. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o izvršenim radovima na uređenju krune brane u stacionaži 0+768 i načinu uređenja sigurnosnog preljeva u stacionaži 1+202, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1998. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1999. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1999. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2000. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2001. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2002. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2003. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2007. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2008. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2009. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2010. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2011. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2012. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2013. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2014. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2015. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2016. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (Ž. Štefanek i sur.)

Injektiranje

Regulacije vodotoka

 • Regulacija visokovodnog režima vodotoka Toplice u Stubičkim Toplicama, Studijska analiza, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regulacija potoka Kosteljine i odvodnja ceste Pregrada - Hum na Sutli, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (T. Novosel, J. Jurković i sur.)
 • Potok Branovec - Projekt održavanja korita i obala od stac. 1+980 do stac. 3+180, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (K. Plantić i sur.)
 • Potok Vuger - Projekt održavanja korita i obala od Gričke do ulice za Šimunčevac, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (K. Plantić i sur.)
 • Obrana od poplava Stubičkih Toplica - Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2006. (K. Plantić i sur.)
 • Obrana od poplava Stubičkih Toplica - Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2006. (K. Plantić i sur.)
 • Uređenje preljevnog praga kod limnigrafa Drastin i dijela korite Rječine uzvodno od praga - Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (K. Plantić i sur.)
 • Izvedbeni projekt spojnog kanala Zahumka – Sušica, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda na slivnom području Lika, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Projekt održavanja korita i obala potoka Vuger od ulice za Šimunčevec do potoka Goranec i Kostanjevec, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regulacija utoka Čabranke u Kupu, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regulacija Dobre st. Od 44+405 do 44+776 te od 0+000,00 do 0+500,00, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regulacija potoka Sirova Katalena, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Izvedbeni projekt održavanja potoka Lužnica, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retardacijska pregrada na vodotoku Bliznec uzvodno od taložnice - pilana st. 12+500, Izvedbeni projekt sanacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne, odabrana poglavlja, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Uređenje potoka Zlatarščica u Zlataru, rkm 0+000-3+900, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici (grad Ozalj) u rkm 10+100, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (V. Pavlić)
 • Obnova (sanacija) vodotoka Brekinska uzvodno od ušća u Bijelu km 0+000 do mosta Mali Gaj-Brezine km 1+000, Elaborat održavanja, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (V. Pavlić)

Klizišta

 • Vodosprema Sokolovac, Sanacija površine dvorišta, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (Ž. Štefanek i sur.)

Erozija i bujice

 • Protuerozijska zaštita tla i voda u Istri, Opažanje retencije Jukani, Odabir tipa retencionih pregrada za taloženje nanosa, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Protuerozijske pregrade Rakova noga, Pronjak veliki i Pronjak mali, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (J. Jurković i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Pronjak veliki, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Pronjak mali, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Rakova noga, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Istraživanje hidrogeoloških značajki sjevernog kraka Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Istraživanje hidrogeoloških značajki područja Tisovca i Pazarišta, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološka prospekcija područja izvorišta i vodotoka Bakovac i rijeke Like od brane Sklope do Lipovog polja, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)