Područja djelatnosti

Analiza dostignutog stupnja sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba izgradnjom retencija i daljnje planiranje sustava

Analiza dostignutog stupnja sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba izgradnjom retencija i daljnje planiranje sustava, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (R. Žugaj i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2005. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. U studiji se daje prikaz i analiza postojećih i planiranih Zagrebačkih retencija te određuje stupanj sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba. Na osnovi toga predviđa se daljnji razvoj sustava za obranu od poplava grada Zagreba.