O Nama

Hidroinženjering je društvo za građevinarstvo i usluge, osnovano 1991. godine.
 
Baveći se građevinama za korištenje voda, obranu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od zagađenja, ali i arhitektonskim projektiranjem, urbanizmom i studijama o utjecaju na okoliš, Hidroinženjering se tijekom godina profilirao kao subjekt sposoban riješiti i najsloženije zadatke.
 
Smatrajući da je cjelovit način rješavanja zahvata u prostoru jedini ispravan, u proteklih smo 15 godina, u timskom radu s vodećim stručnjacima i institucijama, izradili više značajnih projekata u zemlji i inozemstvu.
 
Brigom za okoliš, brigom o zahtjevima investitora i lokalne zajednice i usklađivanjem s prostornim planovima, nastojimo našim tehničkim rješenjima omogućiti održivo gospodarenje prostorima u kojima se javljamo kao sudionici tijekom planiranja i gradnje.

Područja djelatnosti

Referentna lista djelatnosti

Vrste usluga

Referentna lista usluga