Područja djelatnosti

Retenciona pregrada Račice, Izvedbeni projekt

Zaštita akumulacije Botonega, Retenciona pregrada Račice, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 1994. godine po narudžbi JVP Hrvatska vodoprivreda iz Zagreba. U izvedbenom projektu retenciona pregrada Račice ostvarena je izgradnjom nasute pregrade sa svrhom zadržavanja nanosa.