Područja djelatnosti

Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2003. godinu

Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2003. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2004. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Projekt daje prikaz promatranja akumulacije u 2003. godini, stanje izvedenih građevina i ponorne zone te procjenu sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2003. godinu.