Područja djelatnosti

Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve, Studija vodozahvata

Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve, Studija vodozahvata, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2002. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Projekt daje prikaz stanja vodoopskrbnog sustava Ponikve i kakvoće vode izvorišta Ponikve te obrađuje varijante rješenja novoga vodozahvata.