Područja djelatnosti

Križ potok, Idejni projekt, 2005.

Regionalni vodovod Gorskog Kotara, Izvorište vode, Akumulacija Križ potok,Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2005. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba.Predmet ovog idejnog projekta je izgradnja akumulacije Križ potok s osnovnom namjenom vodoopskrbe, ali i za zadržavanje velikih vodnih valova s mogućnošću korištenja preljevnih količina za dobivanje električne energije u sustavu HE Nikola Tesla.