Područja djelatnosti

Podaci o brani XXX u GIS-u

Podaci o brani XXX u GIS-u, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2003. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Sustav PODACI O BRANI XXX izrađen je da bi se na jednom mjestu spremile informacije o samoj konstrukciji brane i pribranskih objekata te podaci višegodišnjih tehničkih promatranja. Sustav sadrži programsko rješenje za unos postojećih i novih podataka, pretraživanje i obradu podataka, te prikazivanje rezultata promatranja sa ciljem ocjenjivanja stanja i utvrđivanja potreba poboljšanja održavanja i praćenja stanja brane.