Područja djelatnosti

Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Završni izvještaj o uzrocima zamućenja vode u ožujku 1997. godine

Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Završni izvještaj o uzrocima zamućenja vode u ožujku 1997. godine, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2000. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Projekt daje prikaz obavljenih terenskih i laboratorijskih radova te obradu i analize rezultata raspoloživih podataka. Također je usvojen zaključak o uzrocima zamućenja vode u vodozahvatu u ožujku 1997. godine.