Područja djelatnosti

Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Izvedbeni projekt

Brana i zavjesa izvedene na odabranom pregradnom mjestu odvojile su ponornu zonu od uvale Ponikve u kojoj je formirana stalna akumulacija. Ovakva koncepcija rješenja određuje sve ostale zahvate pa tako i zabrtvljenje akumulacije.
Zavjesa ispod brane ima funkciju sprečavanja gubitaka i iznošenje čestica kvartarnih naslaga. U tom se dijelu osim jednoredne zavjese predviđaju dva reda konsolidacijskih injekcija kojima se u sektorima 6 i 15 dodatno brtvi kontakt kvartara s osnovnom stijenom čime se osigurava stabilnost brane. Konsolidacijsko injektiranje se izvodi nakon završenog injektiranja jednoredne zavjese.