Područja djelatnosti

Akumulacija križ potok, Glavni i izvedbeni projekt

Predmet ovog projekta je I. faza akumulacije Križ potok čija se izgradnja planira sjeverozapadno od mjesta Lokve u dolini istoimenog potoka koja s prikladnim prirodnim položajem, povoljnim visinskim i hidrogeološkim odnosima, te odgovarajućom kvalitetom vode omogućuje akumuliranje i korištenje voda.

Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba, ali i zadržavanje velikih vodnih valova, s mogućnošću korištenja preljevnih količina za električnu energiju u sustavu HE Nikola Tesla.

Kod kote normalnoga uspora 770,20 m n.m. obujam akumulacije iznosit će 9.000.000 m3 vode.