Područja djelatnosti

Akumulacija Smiljanova graba, Idejno rješenje

Akumulacija Smiljanova graba, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2000. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Svrha akumulacije Smiljanova graba je prihvat nanosa, vodoopskrba te zadržavanje velikih vodnih valova i uslijed toga osiguranje nizvodnoga područja od poplava. Projekt daje idejno rješenje nasute brane i betonskih građevina na pregradnom mjestu.