Područja djelatnosti

Vodocrpilište Petruševac u Zagrebu

Studija je izrađena tijekom 2001. godine po narudžbi društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba. Predmet Studije je vodocrpilište Petruševac koje je s kapacitetom od 8 x 250 l/s najveće crpilište vodoopskrbnoga sustava grada Zagreba.