Područja djelatnosti

Referentna lista

studije o utjecaju na okoliš

projekti regulacija trofije u akumulacijama

uređaji za pročišćavanje voda

  • Idejno (koncepcijsko) rješenje pročišćavanja otpadnih sanitarno-tehnoloških voda na lokaciji Genere d.d., Kalinovica, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Uređaj za pročišćavanje otpadnih sanitarno-tehnoloških voda na lokaciji Genere d.d., Kalinovica, Idejni projekt,  Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Uređaj za mehaničko fizikalno pročišćavanje otpadnih sanitarno-tehnoloških vodana lokaciji Genere d.d., Kalinovica, Glavni projekt,  Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)