Područja djelatnosti

Akumulacija Križ potok, Idejni projekt, 1998.

Regionalni vodovod Gorskog Kotara, Izvorište vode, Akumulacija Križ potok, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 1998. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Projekt daje koncepcijsko rješenje višenamjenske akumulacije Križ potok sa svrhom osiguranja mrtvog prostora za biološki minimum i prihvat nanosa, korisni prostor s kvalitetnom vodom za vodoopskrbu, retencijski prostor za prihvat velikih voda i mogućnost korištenja preljevnih količina u akumulaciji Lokvarka.