Vrste usluga

Referentna lista

Geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja

 • Zaštita akumulacije Botonega, Retenciona pregrada Račice, Elaborat o geotehničkim istraživačkim radovima, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Ljubica, Elaborat o izvršenim geofizičkim i hidrogeološkim istraživanjima s programom za nastavak radova, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Program opažanja i istraživanja u svrhu sanacije akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav goranske regije, Akumulacija Križ potok, Program istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o podvodnim radovima u vodozahvatu Vela Fontana, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o izvršenom istraživanju i opažanju, s prikazom stanja građevina u svrhu sigurnosti I. faze brane i zavjese, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve - II. faza , Program izvođenja piezometara i biološko-ekoloških istraživanja, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav goranske regije, Akumulacija Križ potok, Završni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Završni izvještaj o uzrocima zamućenja vode u ožujku 1997. godine, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Vodozahvat Vela Fontana, Izvještaj o radovima ispod površine vode i utvrđivanju položaja horizontalne galerije bušenjem, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-7 i H-9 i odabiru piezometara za analizu uzoraka vode, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-1, H-2 i H-3, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Izvještaj o izvođenju piezometara H-4, H-5, H-6 i H-8, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Skupni izvještaj o istraživanjima za glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnic, Skupni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Draguć, Inženjerskogeološki izvještaj, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Jezero, Program istraživanja za idejni projekt zabrtvljenja akumulacije injekcijskom zavjesom, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Izvorište regionalnog vodovoda Gorskog kotara, Završni izvještaj istraživačkih radova za glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Program istraživanja s osnovnim rješenjem zavjese akumulacije Jezero, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Retencija Rakova Noga, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Istraživanje hidrogeoloških značajki sjevernog kraka Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Istraživanje hidrogeoloških značajki područja Tisovca i Pazarišta, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Akumulacija Križ potok, IV. faza, Izvorište regionalnog vodovoda Gorskog kotara, Geološki istražni radovi, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Korušćak, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Hidrogeološka prospekcija područja izvorišta i vodotoka Bakovac i rijeke Like od brane Sklope do Lipovog polja, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)
 • Lijevoobalni nasip rijeke kupe, Uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca – Ill etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50, Izvještaj o provedenim geodetskim, geološkim i geotehničkim istražnim radovima za glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (A. Turčinov Mikulec.)
 • Nasipi uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj, Izvještaj o provedbi geodetskih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (G. Vuletić Šeparović.)
 • Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima, Izvještaj o provedbi geodetskih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2017 (G. Vuletić Šeparović)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (A. Pavičić i A. Turčinov Mikulec.)

Monitoring brana i akumulacija u GIS-u

 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Procjena sigurnosti I. faze brane i zavjese, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Procjena sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1996. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1997. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1998. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 1999. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 1999. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2000. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2001. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2002. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2003. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2007. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2008. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.06.2007. do 31.05.2008., Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.06.2007. do 31.05.2008., Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.08.2008. do 30.09.2009., Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.09.2008. do 30.09.2009., Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2009. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2009. do 30.09.2010., Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2009. do 30.09.2010., Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2010. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2010. do 30.09.2011., Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2011. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2012. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2013. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2013. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2014. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2015. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2016. godinu, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (Ž. Štefanek i sur.)