Vrste usluga

Akumulacija Križ potok, Završni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt

Vodoopskrbni sustav goranske regije, Akumulacija Križ potok, Završni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)

Izvještaj je izrađen tijekom 1998. godine za Hrvatske vode iz Zagreba. Ovim skupnim izvještajem prikazana je obrada i analiza rezultata istraživačkih radova koji su obavljeni tijekom 1997. i 1998. godine, te je usvojen opći zaključak o uvjetima za građenje akumulacije Križ potok na terenu koji je istraživan.