Područja djelatnosti

Uređaj za pročišćavanje otpadnih sanitarno-tehnoloških voda na lokaciji Genere d.d., Kalinovica, Glavni projekt