Područja djelatnosti

Vodoopskrbni sustav Krka, podsustav Ponikve – II. faza, Studija utjecaja na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)

Ovom Studijom je procijenjena mogućnost utjecaja na okoliš izgradnje II. faze podsustava Ponikve koji je sastavni dio vodoopskrbnog sustava otoka Krka.