Područja djelatnosti

Koncepcijsko rješenje zaštite od štetnoga djelovanja voda na području Grobinštine, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)

Izrađeno je koncepcijsko rješenje za obranu od poplava u slivu Rječine i Južnog dijela Grobničkog polja. Dan je pregled postojećeg stanja u slivu, idejno rješenje retencija i/ili regulacijskih radova u slivu, te utjecaj prihvaćenog rješenja na buduće stanje. Napravljene su hidrogeološke karte pregradnih mjesta budućih retencija. Provedene su hidrološke i hidrauličke analize, te je izrađen numerički model tečenja u Hec-Ras-u.