Područja djelatnosti

Referentna lista

Odvodnja naselja

Odvodnja naselja općine Marija Gorica, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.) – projekt 201

Odvodnja otpadnih voda naselja općine Marija Gorica, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.)

Razdjelni sustav kanalizacije Ivanovec, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.)

Razdjelni sustav kanalizacije Ivanovec, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.) – projekt 202

Razdjelni sustav kanalizacije Novo Selo Rok i Krištanovec, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.)

Razdjelni sustav kanalizacije Novo Selo Rok i Krištanovec, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.) – projekt 203

Razdjelni sustav kanalizacije Ivanovec, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (J. Jurković i sur.) – projekt 204

Zaštita grada Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, Idejno rješenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (Ž. Štefanek i sur.)

Obrana od brdskih voda  Hrvatske Kostajnice, Skupni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)

Obrana od brdskih voda  Hrvatske Kostajnice, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)

Izvedbeni projekti za sanaciju dijelova kanalizacijskog sustava otpadnih voda u PC Proizvodnja gnojiva 2 Petrokemije d.d., Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)

Male hidroelektrane

MHE Pleternica na rijeci Orljavi, Stručno mišljenje, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)

MHE Požega na rijeci Orljavi, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2014. (Ž. Štefanek i sur.)

MHE Požega na rijeci Orljavi, Glavni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)

MHE Požega na rijeci Orljavi, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (Ž. Štefanek i sur.)

Podmorski ispusti

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Krk, Studija o utjecaju na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.) – projekt 404

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja općine Dobrinj, Studija o utjecaju na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Malinska i Njivice, Studija o utjecaju na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Omišalj, Studija o utjecaju na okoliš, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (J. Jurković i sur.)

Unutarnja i vanjska kanalizacija objekata

Obiteljska kuća u Petruševcu, IV odovjak br. 15, Glavni projekt instalacija vodoopskrbe i odovdnje, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (J. Jurković)

Obiteljska kuća u ulici Puhovec u Dugom Selu, Glavni projekt instalacija vodoopskrbe i odovdnje, Hidroinženjering, Zagreb;2003. (J. Jurković)

Stambena građevina površine 600 m2 u ulici Jelenovac u Zagrebu, Glavni i izvedbeni projekt instalacija vodoopskrbe i odovdnje, Hidroinženjering Zagreb, 2004. (J. Jurković)