Područja djelatnosti

Plan upravljanja slivom akumulacije Botonega, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)

Plan je izrađen kao tehnička studija, koja predstavlja stručnu podlogu za poduzimanje potrebnih mjera da se spriječi pogoršanje ili poboljša ekološko stanje/potencijal voda u slivu akumulacije Botonega, a posebno kvaliteta vode u akumulaciji propisana za korištenje u vodoopskrbi.