Područja djelatnosti

Uređenje potoka Zlatarščica u Zlataru, rkm 0+000-3+900

Potok Zlatarščica se nalazi na području grada Zlatara i on je lijevi pritok potoka Reka. Potok Reka utječe u rijeku Krapinu nizvodno od Zlatar Bistrice.

Ovim elaboratom obrađuje se uređenje potoka Zlatarščica od utoka u Reku do mosta na lokalnoj cesti koja vodi do naselja Mihanovići (ukupne duljine oko 4 km), za prihvat u koritu 25-godišnje velike vode.