Područja djelatnosti

Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici (grad Ozalj) u rkm 10+100

Na rijeci Dobri kod naselja Tomašnica došlo je do erozije i urušavanja obale. Na predmetnoj lokaciji uz obalu rijeke prolazi županijska prometnica Donje Stative - Mali Erjavec. Na predmetnoj dionici dolazi i do slijevanja oborinskih voda s okolnih brežuljaka čija odvodnja također nije riješena. Uslijed svega navedenoga nakon ekstremnih poplava 2014. godine je došlo do odrona obale u dužini 30 m. Izvedeni su  interventni radovi sanacije kamenim materijalom u gornjoj zoni obale. Ti radovi nisu trajno rješenje niti je njima bila obuhvaćena kompletna problematika odrona tako da je došlo do daljnjeg pucanja asfalta i potrebe za provođenjem istražnih radova i izradom projekta sanacije odrona i rješenja odvodnje.

Ovim projektom dan je prijedlog rješenja sanacije lijeve obale rijeke Dobre i odvodnja dionice županijske ceste u cilju stabilizacije obale. Projekt uključuje rješenje sanacije obale, tj. nasipa županijske ceste, rješenje odvodnje oborinske vode prometnice i rješenje rekonstrukcije ceste na dionici duljine 40 m. Projektna rješenja se izvode istovremeno i predstavljaju jedinstveno rješenje sanacije odrona na lijevoj obali rijeke Dobre.