Područja djelatnosti

Nasipi uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km

Predmet ovoga projekta su nasipi uz desnu obalu Mrežnice, te lijevu i desnu obalu Korane čija se izgradnja planira za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj od velikih voda rijeka Mrežnice i Korane.