Područja djelatnosti

Lijevoobalni nasip rijeke Kupe, Uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca – Ill etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50

Predmet ovoga projekta je LIJEVOOBALNI NASIP RIJEKE KUPE UZVODNO OD ŽELJEZNIČKOG MOSTA U KARLOVCU DO BRODARACA - III. etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50 (približne nazivne stacionaže rijeke Kupe od km 142+200 do km 144+300) kao dijela zahvata LIJEVOOBALNI NASIPA RIJEKE KUPE UZVODNO OD ŽELJEZNICKOG MOSTA U KARLOVCU DO BRODARACA od km 137+450 do km 144+300 rijeke Kupe. Izgradnja ovog zahvata se planira radi zaštite dijela područja grada Karlovca i to Drežnika, Hrnetića, Novaka i Donjeg Pokuplja od velikih voda rijeke Kupe. Predmetni objekt dio je funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava Srednje Posavlje.