Područja djelatnosti

MHE Požega na rijeci Orljavi, Idejni, glavni i izvedbeni projekt

MHE Požega je smještena na lokaciji bivše betonske brane HE Kuzmica koja je zbog svoje dotrajalosti i nepovoljnog utjecaja na uzvodni vodni režim zamijenjena novom građevinom. Planirani zahvat obuhvaća nadzemni dio strojarnice planirane MHE, ugradnju kompletne elektrostrojarske opreme za potrebe MHE, ugradnju gumene vreće vrećaste brane s uzvodne strane betonske pregrade, ugradnju strojarske opreme i opreme za automatsko upravljanje u tzv. manipulativno okno te priključaka struje, vode i telefona.