Područja djelatnosti

Retencija Smiljanova graba, Glavni i izvedbeni projekt

Ovim zahvatom se planira zaštita od poplave naselja Đurmanec, poljoprivrednih površina i prometnica, te područja uz Krapinicu nizvodno od Đurmanca i grada Krapine. Prostor predviđen za izgradnju retencije Smiljanova graba nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije, na području Općine Đurmanec. Planiranu retenciju na odabranom pregradnom mjestu moguće je ostvariti izgradnjom nasute brane s betonskim građevinama za evakuaciju voda.