Područja djelatnosti

višenamjenska građevina u Ravnoj Gori, Gorski kotar