O Nama

Gordana Vuletić Šeparović

Gordana Vuletić Šeparović

Datum rođenja: 24.05.1980.

Obrazovanje: Rudarsko–geološko–naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.

Profesija: dipl. ing. geologije, smjer inženjerska geologija i hidrogeologija

Opis radnog iskustva: ukupno 10 godina radnog iskustva kao hidrolog - istraživač, (Hidroinženjering d.o.o.)

Članstvo u profesionalnim udrugama: Hrvatsko hidrološko društvo, Hrvatsko geološko društvo

Pregled važnijih referenci:

 • Retencija Rakova noga, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, (voditelj radova, Hidroinženjering d.o.o 2014)
 • Koncepcijsko rješenje zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine (hidrogeološke podloge, prostorni planovi, Hidroinženjering d.o.o, 2013.)
 • Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne, odabrana poglavlja(stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Glavni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Idejni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Novelacija idejnog projekta(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Smiljanova graba, Glavni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnice, Idejni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Retencija Draguć, Inženjerskogeološki izvještaj(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Akumulacija Botonega, Plan upravljanja slivom(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnice, Skupni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Retencija Smiljanova graba, Skupni izvještaj o istraživanjima za glavni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Regulacija utoka Čabranke u Kupu, Idejni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2008.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Studija utjecaja na okoliš(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2008.)
 • Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda na slivnom području Lika(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2008.)
 • Zaštita grada Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, Idejno rješenje (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • Uređenje preljevnog praga kod limnigrafa Drastin i dijela korita Rječine uzvodno od praga - Glavni projekt, (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • Retencije i akumulacije u gornjem dijelu sliva Mirne, Hidrogeološka istraživanja – Idejno rješenje (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • Retencija Kalanjevac – Idejni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • HE Lešće, Akumulacija-stabilnost padina – Glavni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • Sustav obrane od poplava na slivu pritoka Krapinice koji tvore hidrotehnički čvor Đurmanec – Studija utjecaja na okoliš (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve – Idejni projekt II. Faze (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2006.)
 • Obrana od poplave Đurmanca – Retencije Smiljanova graba, Lukovščak, Mala i Velika Ravninščica – Idejno rješenje (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2006.)
 • Objavljeni stručni članci: Posavec K., Vuletić G., Bačani A.,:“Automatizirani postupak izrade litoloških stupova“, Rudarsko-geološko-naftni zbornik (2006.)
 • Posavec K., Vuletić G., Bačani A.,:“Poluautomatizirani postupak izrade geoloških profila“, Rudarsko-geološko-naftni zbornik (2006.)

Jezici: Engleski jezik (odlično poznavanje), Njemački jezik (poznavanje osnova)