O Nama

Branko Žrvnar

Branko Žrvnar

Datum rođenja: 10.10.1965

Obrazovanje: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.

Profesija: dipl. ing. arhitekture

Opis radnog iskustva: ukupno 24 godina radnog iskustva; 3 godine radnog iskustva kao projektant suradnik i pomoćnik nadzornog inženjera, 21 godina radnog iskustva kao projektant, glavni projektant i projektant voditelj, 11 godine radnog iskustva kao izrađivač dijelova i voditelj studija o utjecaju na okoliš (Hidroinženjering d.o.o.)

Članstvo u profesionalnim udrugama:
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Pregled važnijih referenci

 • RETENCIJA OGULIN S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA - Elaborat zaštite okoliša (voditelj izrade Elaborata, Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • VODOOPSKRBNI  SUSTAV KRKA, PODSUSTAV PONIKVE, II. FAZA, SANACIJA EROZIJE U PONORNOJ ZONI – Izvedbeni projekt (suradnik projektanta , Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • RETENCIJA VIR na području GRADA VRBOVCA – Idejni projekt (suradnik projektanta , Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • UPRAVLJAČKA ZGRADA AKUMULACIJE KRIŽ POTOK, IZVORIŠTE REGIONALNOG VODOVODA GORSKOG KOTARA – Izvedbeni projekt (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RAVNA GORA – Stručni nadzor tijekom izvođenja (glavni nadzorni inženjer, Hidroinženjering d.o.o., 2013-2014.)
 • UREĐAJ ZA MEHANIČKO FIZIKALNO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH SANITARNO-TEHNOLOŠKIH VODA, GENERA d.d., Kalinovica, Rakov Potok – Glavni projekt (suradnik projektanta, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • MALA HIDROELEKTRANA POŽEGA NA RIJECI ORLJAVI NA PODRUČJU GRADA POŽEGE – Idejni i Glavni projekt (suradnik projektanta , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • VIŠESTAMBENA ZGRADA, Hercegovačka ulica 88, Zagreb – Glavni i Izvedbeni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • DVIJE POLUUGRAĐENE STAMBENE ZGRADE, Brzac,otok Krk – Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt  (glavni projektant i projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • UREĐAJ ZA MEHANIČKO FIZIKALNO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH SANITARNO-TEHNOLOŠKIH VODA, GENERA d.d., Kalinovica, Rakov Potok  – Idejni projekt (suradnik projektanta, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • PROŠIRENJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA "ACI MARINA DUBROVNIK", Studija utjecaja na okoliš – (voditelj izrade Studije, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RAVNA GORA – Izvedbeni projekt (glavni projektant  i  projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • UPRAVLJAČKA ZGRADA AKUMULACIJE KRIŽ POTOK, IZVORIŠTE REGIONALNOG VODOVODA GORSKOG KOTARA - Glavni projekt (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • VODOOPSKRBNI  SUSTAV KRKA, PODSUSTAV PONIKVE, II. FAZA - Idejni projekt  sabirnog bazena sirove vode i proširenja filtarskog postrojenja za obradu vode (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • RETENCIJA MALA RAVNINŠČICA - Idejni projekt (stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RAVNA GORA – Glavni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RAVNA GORA - Idejni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2010.)
 • POSLOVNA ZGRADA "2", ŽIVA VODA d.o.o., Zagreb - Izvedbeni projekt prenamjene skladišnog u uredski prostor površine 1.250 m2 (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2010.)
 • PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM  AKUMULACIJE BOTONEGA - Tehnička studija (član stručnog tima, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • POSLOVNA ZGRADA "1", ŽIVA VODA d.o.o. , Zagreb – Glavni projekt  privođenja neuređenog prostora površine 1.500 m2 poslovnoj namjeni  (glavni projektant i projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • VODOOPSKRBNI  SUSTAV KRKA,  PODSUSTAV PONIKVE, II. FAZA – Studija utjecaja na okoliš (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o., 2008-2009.)
 • VIŠENAMJENSKA GRAĐEVINA RAVNA GORA (kuglana, restoran, poslovnica banke i turističkog ureda, višenamjenska dvorana i uredske prostorije) - Stručni nadzor tijekom izvođenja (glavni nadzorni inženjer, Hidroinženjering d.o.o., 2007-2008.)
 • SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA PRELOGA, PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA – Studija utjecaja na okoliš (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA DONJA DUBRAVA – Studija utjecaja na okoliš (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o., 2007.)
 • VIŠENAMJENSKA GRAĐEVINA RAVNA GORA (kuglana, restoran, poslovnica banke i turističkog ureda, višenamjenska dvorana i uredske prostorije) – Idejno rješenje, glavni i izvedbeni  projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2006-2007.)
 • KANALIZACIJSKI SUSTAV PRIOBALJA OPĆINE DOBRINJ – Studija o utjecaju na okoliš (voditelj studije. Hidoinženjering d.o.o., 2006.)
 • POSLOVNO-SKLADIŠNA ZGRADA, ŽIVA VODA d.o.o. površine 4.500m2, Zagreb – Idejno rješenje i glavni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2005-2006.)
 • POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, ARMIRAČ d.o.o. površine 5.000m2, Sesvete, Zagreb – Glavni projekt (glavni projektant i projektan, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • DVIJE STAMBENE GRAĐEVINE, Ulica Bukovac, Zagrebu površine 900m2 – Idejno rješenje i glavni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • STAMBNA GRAĐEVINA U ULICI JELENOVAC, Zagreb površine 550 m2 – Idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2004-2005.)
 • STAMBNA GRAĐEVINA U ULICI PRILESJE, Zagreb – Idejno rješenje (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • ANALIZA DOSTIGNUTOG STUPNJA SIGURNOSTI OD POPLAVA GRADA ZAGREBA IZGRADNJOM RETENCIJA I DALJNJE PLANIRANJE SUSTAVA – Studija (član stručnog tima i GIS,Hidroinženjering d.o.o., 2004.)
 • MIKROCJELINA UZ ULICU LOVRE MONTI, Zadar – Detaljni plan uređenja (izrađivač dijela plana, Hidroinženjering d.o.o., 2004.)
 • OBRANE OD POPLAVA U SLIVU TOPLIČINE - Studija o utjecaju na okoliš sustava (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o, 2003.)
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA KRK – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o, 2003.)
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA OMIŠALJ – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o, 2003.)
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA MALINSKA I NJIVCE – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o, 2003.)
 • EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA DIJABAZA "ČRLENA ZEMLJA" KOD BREZNIČKOG HUMA – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o, 2003.)
 • POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA TVRTKE ARMIRAČ d.o.o. površine 5.000m2, Sesvete, Zagreb – Idejno rješenje (glavni projektanti projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2003.)
 • RETENCIJE NA POTOKU GRADNA – Studija o utjecaju na okoliš (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o, 2002.)
 • TVORNICA TERMOBLOK OPEKE I NALAZIŠTA GLINE U SESVETAMA – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o.,  2002.)
 • VODOCRPILIŠTA PETRUŠEVEC U ZAGREBU – Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o., 2001.)
 • AKUMULACIJE KRIŽ POTOK U GORSKOM KOTARU Studija o utjecaju na okoliš (izrađivač dijelova studije, Hidroinženjering d.o.o., 1999–2000.)
 • UPRAVLJAČKA ZGRADA AKUMULACIJE KRIŽ POTOK U GORSKOM KOTARU – Idejno rješenje (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2000.)
 • POSLOVNO-SKLADIŠNE ZGRADE površine 2.500 m2, AQUARIUS d.o.o. Sesvete, Zagreb – Idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1998-1999.)
 • UPRAVNA ZGRADA ARMIRAČ d.o.o., Sesvete, Zagreb Idejno rješenje (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1999.)
 • URBANA VILA na Šestinskom vrhu br. 43a, Šestine, Zagreb – Idejno rješenje i glavni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1999.)
 • AUTO SALON I SERVIS ORAČ na Zagrebačkoj cesti, Zagreb – Idejno rješenje i glavni projekt (glavni projektant i projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1998.)
 • PROIZVODNA HALA površine 500m2 u Soblincu – Stručni nadzor tijekom izvođenja (nadzorni inženjer, Hidroinženjering d.o.o., 1997.)
 • POSLOVNI PROSTOR TVRTKE ARMIRAČ d.o.o., Sesvetama – Idejni i izvedbeni projekt preuređenja i adaptacije te stručni nadzor tijekom izvođenja (glavni projektant i nadzorni inženjer, Hidroinženjering d.o.o., 1996.)
 • POSLOVNI PROSTOR GEOTEHNIČKI STUDIO, Zagreb Idejno rješenje uređenja prostora (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1994.)
 • VIŠESTAMBENA ZGRADA u Mlinarskoj ulici u Zagrebu Izvedbeni projekt (projektant suradnik, Aries d.o.o., 1993.)
 • POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKT na Klesarskom putu br.15 u Zagrebu – Izvedbeni projekt (projektant suradnik, Aries d.o.o., 1993.)
 • ZGRADA ŽIDOVSKE OPĆINE U ZAGREBU – Izvedbeni projekt adaptacije (projektant suradnik, Aries d.o.o., 1991-1992.)

Objavljeni stručni članci:

 • Štefanek, Ž., Kerovec, M., Mičetić, G., Pavičić, A., Pavletić, Lj., Žrvnar, B.:  "Zaštita voda akumulacije Križ potok", Znanstveno stručni skup, Kako zaštititi vode Hrvatske s gledišta vodoopskrbe i odvodnje, (str. 81 – 90), Pula, 26. – 30. lipnja 2001.
 • Štefanek, Ž., Kerovec, M., Žugaj, R., Pavletić, Lj., Žrvnar, B.: "Sustavni pristup projektiranju retencija", 3. Hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode u 21. stoljeću, R 4.28, Osijek, Croatia, svibanj/may, 28 – 31, 2003.

Jezici: Engleski jezik (dobro poznavanje)