O Nama

Ana Turčinov Mikulec

Ana Turčinov Mikulec

Datum rođenja: 16.10.1976.

Obrazovanje: Rudarsko–geološko–naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

Profesija: dipl. ing. geologije, smjer inženjerska geologija i hidrogeologija

Opis radnog iskustva: ukupno 12 godine radnog iskustva kao hidrolog - istraživač, (Hidroinženjering d.o.o.)

Članstvo u profesionalnim udrugama: Hrvatsko hidrološko društvo

Pregled važnijih referenci:

 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke (stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • Istraživanje hidrogeoloških značajki sjevernog kraka Gacke (voditelj projekta , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Koncepcijsko rješenja zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine (stručni suradnik , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke (stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke (stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Proširenje luke nautičkog turizma "ACI marina Dubrovnik", Studija utjecaja na okoliš – privremena radna verzija (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Završni izvještaj projektanta o izvedenim radovima (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Zaštita Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, I. faza izgradnje -izgradnja lateralnog kanala Apanovac, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za glavni projekt (inženjerskogeološka istraživanja, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Tupaljski potok, (sliv Karbune), Idejno rješenje (hidrološke analize, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Pengari (sliv Mirne), Idejno rješenje (hidrološke analize, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija i akumulacija Brušanka, Idejno rješenje (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. Faza, Glavni projekt, Sanacija erozije u ponornoj zoni(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2011. godinu(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke(stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Izvorište regionalnog vodovoda Gorskog kotara, Završni izvještaj istraživačkih radova za glavni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara, Izvorište vode – Akumulacija Križ potok, Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode od 01.10.2009. do 30.09.2010(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2010.)
 • Hidrogeološki radovi u slivu rijeke Like i Gacke(stručni suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2010.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2009. godinu(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2010.)
 • Retencija Smiljanova graba, Glavni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnic, Idejni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnic, Skupni izvještaj istraživačkih radova za idejni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Retencija Smiljanova graba, Skupni izvještaj o istraživanjima za glavni projekt (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o obavljenim tehničkim promatranjima s procjenom sigurnosti I. faze brane i zavjese za 2008. godinu(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Regulacija utoka Čabranke u Kupu, Idejni projekt(projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2008.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara; Akumulacija Križ potok - Idejni projekt, (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • Regionalni vodovod Gorskog kotara; Akumulacija Križ potok - Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode u 2004. godini, (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj - Izvještaj o mjerenju razina podzemne vode u 2004. godini,
 • (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2005.)
 • Analiza dostignutog stupnja sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba izgradnjom retencija i daljnje planiranje sustava – Studija, (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2004.)
 • Vodosprema Sokolovac - Idejni projekt sanacije površine dvorišta, (projektant suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2004.)

Jezici: Engleski jezik (dobro poznavanje), Njemački jezik (poznavanje osnova)