Vrste usluga

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Krk na otoku Krku

Studija je izrađena tijekom 2003. godine po narudžbi društva Ponikve d.o.o. iz Krka. Predmet Studije je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i ispust u more kanalizacijskog sustava naselja Krk na otoku Krku s predviđenih 5 500 stanovnika, oko 11 000 turista, pratećih servisa i sadržaja septičkih i sabirnih jama s područja Općina Krk, Punat, Baška i Vrbnik.