Vrste usluga

Sustav obrane od poplava u slivu Topličine u Hrvatskom zagorju

Studija je izrađena tijekom 2003. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Predmet studije je sustav zaštite od poplave koji se sastoji od 6 retencija, 2 protuerozijske pregrade i približno 30 km reguliranog korita u slivu vodotoka Topličine površine 93,1 km2 u Hrvatskom zagorju.