Vrste usluga

Referentna lista

Podloge za ishođenje lokacijske dozvole

 • Akumulacija Križ potok, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Retencija Burnjak, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Pronjak veliki, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Pronjak mali, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Protuerozijska pregrada Rakova noga, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (B. Žrvnar i sur.)
 • Retencija Račice, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (B. Žrvnar i sur.)
 • Razdjelni sustav kanalizacije Ivanovec, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.)
 • Razdjelni sustav kanalizacije Novo Selo Rok i Krištanovec, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (J. Jurković i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekti od idejnih rješenja do izvedbenih projekata

Idejno rješenje

Idejni projekt

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

 • Zaštita akumulacije Botonega, Retenciona pregrada Račice, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Obiteljska kuća u ulici Hrastina u Zagrebu, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (B. Žrvnar i Ž. Štefanek)
 • Nadstrešnica pilane društva Šavrić d.d. u Đurmancu, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1993. (Ž. Štefanek)
 • Obiteljska kuća u Ljubijskoj ulici br. 17 u Dubravi, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994-1996. (B. Žrvnar)
 • Obiteljska kuća u Zaprešiću, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (B. Žrvnar)
 • Prenamjena skladišne građevine društva Zagrepčanka u diskont, Heinzlova ulica, Zagreb, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (B. Žrvnar)
 • Interijer lokala površine 110 m2 na Kvaternikovom trgu br 2., Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (B. Žrvnar)
 • Poslovni prostor površine 250 m2 društva Armirač d.o.o. u Jelkovečkoj ulici u Sesvetama, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1996. (B. Žrvnar)
 • Uređenje poslovnog prostora površine 125 m2 društva Laus International u Remetinečkoj ulici br. 7 u Zagrebu, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1997. (B. Žrvnar)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Elaborat o izvršenim radovima na uređenju krune brane u stacionaži 0+768 i načinu uređenja sigurnosnog preljeva u stacionaži 1+202, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Auto-salon i servisa Orač na Zagrebačkoj cesti u Sesvetema, Idejni i izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 1998. (B. Žrvnar)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Konsolidacija temelja brane, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Čelična nadstrešnica skladišne građevine Atlantic trade d.o.o. u Rakitnici b.b. u Zagrebu, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (B. Žrvnar)
 • Stambena građevina površine 600 m2 u ulici Jelenovac u Zagrebu, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering i Armirač inženjering, Zagreb, 2004. (B. Žrvnar)
 • Višenamjenska građevina (kuglana, poslovnica banke, turistički ured, društvene i poslovne prostorije) u Ravnoj Gori, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2007. (B. Žrvnar)
 • Izvedbeni projekt spojnog kanala Zahumka – Sušica, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Projekt održavanja korita i obala potoka Vuger od ulice za Šimunčevec km 8+360 do potoka Goranec i Kostanjevec km 10+000, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Izvedbeni projekt održavanja potoka Lužnica, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Školska športska dvorana Ravna Gora, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (B. Žrvnar)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Izvedbeni projekti za sanaciju dijelova kanalizacijskog sustava otpadnih voda u PC Proizvodnja gnojiva 2 Petrokemije d.d., Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Izvedbeni projekt (Hidroinženjering, Zagreb, 2015. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retencija Smiljanova graba, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (Ž. Štefanek i sur.)
 • MHE Požega na rijeci Orljavi, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2017. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekti sanacija

 • Navodnjavanje Čepić polja, Akumulacija Letaj, Skupni izvještaj istraživanja u svrhu sanacije akumulacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2001. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodosprema Sokolovac, Sanacija površine dvorišta, Idejni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Retardacijska pregrada na vodotoku Bliznec uzvodno od taložnice - pilana st. 12+500, Izvedbeni projekt sanacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. Faza, Glavni projekt, Sanacija erozije u ponornoj zoni, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)
 • Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici (grad Ozalj) u rkm 10+100, Izvedbeni projekt, Hidroinženjering, Zagreb, 2016. (V. Pavlić)