Vrste usluga

Akumulacija Ponikve, Konsolidacija temelja brane, Završni izvještaj projektanta i nadzora o izvedenim radovima

Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Konsolidacija temelja brane, Završni izvještaj projektanta i nadzora o izvedenim radovima, Hidroinženjering, Zagreb, 2005. (Ž. Štefanek i sur.)

Po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba tijekom 2004. i 2005. godine vršen je nadzor nad izvođenjem radova konsolidacije temelja brane Ponikve te je o tome sačinjen završni izvještaj o izvedenim radovima.