Vrste usluga

Lijevoobalni nasip rijeke kupe, Uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca – Ill etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50, Tender dokumentacija

Predmet ovoga projekta je lijevoobalni nasip rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca - III. etapa od od km 4+689,41 do km 6+772,50, čija se izgradnja planira radi zaštite dijela područja grada Karlovca i to Drežnika, Hrnetića, Novaka i Donjeg Pokuplja od velikih voda rijeke Kupe. Predmetni objekt dio je funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava Srednje Posavlje.