Vrste usluga

Akumulacija Križ potok – I. faza, Tender dokumentacija

Akumulacije Križ potok planira se izgraditi sjeverozapadno od mjesta Lokve u dolini istoimenog potoka, koja s prikladnim prirodnim položajem, povoljnim visinskim i hidrogeološkim odnosima, te odgovarajućom kvalitetom vode omogućuje akumuliranje i korištenje voda.
Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba, ali i zadržavanje velikih vodnih valova, s mogućnošću korištenja preljevnih količina za električnu energiju u sustavu HE Vinodol.
Kod kote normalnoga uspora 770,20 m n.m. obujam akumulacije iznosit će 9.000.000 m3 vode.