Vrste usluga

Akumulacija Jezero, Sažeti prikaz tehničke dokumentacije

Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Jezero, Sažeti prikaz tehničke dokumentacije, Hidroinženjering, Zagreb, 2000. (Ž. Štefanek i sur.)

Projekt je izrađen tijekom 2000. godine po narudžbi Hrvatskih voda iz Zagreba. Projekt daje sažeti prikaz istraživanja, projektiranja, građenja i promatranja akumulacije Jezero od 1959. do 1998. godine.Ovaj sažeti prikaz služi za planiranje nastavka aktivnosti, kako u pogledu poboljšanja kakvoće vode tako i povećanja količina.