Vrste usluga

Lijevoobalni nasip rijeke kupe, Uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca – Ill etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50, Izvještaj o provedenim geodetskim, geološkim i geotehničkim istražnim radovima za glavni projekt

Lijevoobalni nasip rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca dužine je 6850 m, a njegova izgradnja podijeljena je u četiri etape. III etapa, koja je predmet ovog elaborata, planirana je kao zemljani nasip za čiju izgradnju je rezerviran prostor. Navedenim bi bila zaštićena naselja Drežnik, Hrnetić, Novaki i Donje Pokupje od velikih voda rijeke Kupe.