O Nama

Nikola Vukelić

Nikola Vukelić

Datum rođenja: 08.12.1980..

Obrazovanje: Veleučilište VERN u Zagrebu, prijediplomski studij, 2007. – 2010., Veleučilište VERN u Zagrebu, diplomski studij, 2011. – 2015.

Profesija: Stručni specijalist ekonomije, smjer računovodstvo i financije

Opis radnog iskustva: 9 godina iskustva u Hidroinženjeringu od toga 4 godina kao stručni suradnik za financije

Jezici: Engleski jezik (odlično poznavanje), Njemački jezik (poznavanje osnova)

Pregled poslova na projektima:

 • Vodoopskrbni sustav Krka, podsustav ponikve II. faza, sanacija erozije u ponornoj zoni, izvedbeni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, izvedbeni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • Izrada idejnog (koncepcijskog) rješenja i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole pročišćavanja otpadnih sanitarno-tehnoloških voda na lokaciji Genere d.d., Kalinovica (suradnik , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve za 2012. i 2013. (suradnik , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Novelacija idejnog projekta rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih toplica s izradom pgp-a te ishođenje lokacijske dozvole (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Koncepcijsko rješenja zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, podsustav ponikve II. faza, sanacija erozije u ponornoj zoni, glavni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Tehnička pomoć za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save (IPA III projekt), Financial expert / Economist– U TIJEKU
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Završni izvještaj projektanta o izvedenim radovima (suradnik , Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Zaštita Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, I. faza izgradnje -izgradnja lateralnog kanala Apanovac, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za glavni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Tupaljski potok, (sliv Karbune), Idejno rješenje (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Pengari (sliv Mirne), Idejno rješenje (suradnik Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija i akumulacija Brušanka, Idejno rješenje (suradnik , Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. Faza, Glavni projekt, Sanacija erozije u ponornoj zoni (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Izvedbeni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Glavni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Glavni projekt(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Idejni projekt (suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Novelacija idejnog projekta(suradnik, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)